Зареждане

Документи

 1. Бланки
 2. Административни документи
 3. Закон за защита на личните данни

  Функцията на длъжностно лице по защита на данните се изпълнява от адв. Елена Златева. Задълженията и правомощията на длъжностното лице са регламентирани в ЗЗЛД и в сключения между страните договор.
  тел. 0882030565; ел. поща: ezlatevaa@abv.bg

 4. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

  От 04.05.2023г. Ви уведомяваме, че длъжностните лица, отговорни за приемането, регистрирането и разглеждането на подадените сигнали са: Любка Вълчева, Емилия Станоева. 
  info-2224921@edu.mon.bg, odz.detelina@gmail.com
  тел.:02/8589108, 02/8694411. 

 5. Бюджет
 6. Обществен съвет