Зареждане

Мая Топалова

Мая Топалова
Старши учител
Група "Мечо Пух"

Мая Топалова

Висше образование:
СУ „Св. Климент Охридски“
Специалност „Предучилищна педагогика“ – Бакалавър

Участие в тренинги, семинари, работа по проекти и работа с родители

Участие в курсове за квалификация – IV ПКС и V ПКС

Компетенции и умения:

  • Умение за работа в екип
  • Умение за организиране и провеждане на педагогическа дейност в съответствие с нови документи и нормативни актове
  • Участие в проект на тема „Със спорт към свят без агресия“
  • Уастие в общ проект – „Екологосъобразно възпитание и социализация на градското дете“
  • Създаване атмосфера на уважение, обич и доверие в групата
  • Установяване на общи правила в групата

Обичам децата и затова посветих живота си на тях като избрах професията детски учител. Чрез нея участвам активно във възпитанието, израстването им като достойни българи с морални и културни ценности.