Зареждане

Дневен режим

7:00 – 8:30  – Прием на децата

  • дейности по избор
  • дейности, организирани от детския учител

8:30 – 9.00ч.  – Сутрешна закуска
9.00 – 10.30ч.   – Основни форми на педагогическо взаимодействие
10:00 – 10:20  – Закуска - плод
10.30ч.  – 12.00ч.  -  Занимания и игри на открито

  • индивидуални занимания с децата
  • празници и развлечения

12.00 – 12:45  – Обяд и подготовка за сън
13:00  – 15:00  – Следобеден сън
15:30 – 16:00  – Следобедна закуска
16:00 – 16:30   – Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
16.30 – 18.45ч. – свободни дейности по избор