Зареждане

Йоана Йолова

Йоана Йолова
Учител
Група "Калинка-Малинка"

Йоана Йолова

Висше образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ степен „Бакалавър” специалност: „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Придобити компетентности в различни външни квалификационни форми, вътрешно - институционална  квалификация, участие в комисии в детската градина. Проведени тренинги с родители. Работа по проекти.

„Доброто възпитание е просто това, от което възниква всичко добро на света.“ -  Имануел Кант