Зареждане

Снежанка Николова

Снежанка Николова
Старши учител
Група "Слънце"

Снежанка Николова

Висше образование: ШУ”Епископ Константин Преславски”
специалност „Предучилищна  и начална педагогика”
степен „Магистър”
V  ПКС
IV ПКС
Придобити компетентности: сертификат за  учител по Монтесори метод за деца 0-6 години, от 6-12 години и  деца със СОП; сертификат  за работа с талантливи и надарени деца; дипломи за треньор по Ментална аритметика, Либерика и Меморика; сертификат за преминато обучение по психодрама за деца.
Участие:

  • в различни външни квалификационни форми;
  • във вътрешно - институционална  квалификация;
  • Председател на комисия по „Естетическо оформление и естетизация на средата в детското заведение“;
  •  в тренинги с родители;
  •  работа по проекти.

“Децата трябва да се обичат със сърцето на учителя, а за да ги обичаме така, нужно е да се учим как трябва да проявяваме тази обич. Всеки училищен ден, всеки урок трябва да бъде осмислен от учителя като подарък за децата. Всяко общуване с детето трябва да вдъхва у него радост, увереност и оптимизъм“
Шалва Амонашвили
(грузински педагог и психолог)