Зареждане

Симона Терзиева

Симона Терзиева
Учител
Група "Дъга"

Симона Терзиева

Висшеобразование: СУ”Св.КлиментОхридски”
специалност „Предучилищнапедагогика”
степен „Магистър”

V  ПКС

Удостоверение - Изграждане на умения за насърчаване на личностното развитие на децата и учениците.

“Аз съм учител….
Да бъдеш детски учител е мисия.
Светът през детските очи е едно чисто, прекрасно място, изпълнено с игри и веселие, детски усмивки, детски смях, детски протегнати ръце, детски очи, детското в теб, в мен, в нас.
Аз съм учител... и всеки ден благодаря за това.”