Зареждане

Павлина Стоенчева

Павлина Стоенчева
Учител
Група "Малечко Палечко"

Павлина Стоенчева

Висше образование: СУ”Св. Климент Охридски”
Специалност   „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Степен „Магистър“

V. ПКС
IV. ПКС
III. ПКС 

Осъзнавам необходимостта от повишаване на квалификацията си в съответствие с приоритетите на детската градина.Имам придобити компетентности в различни външни квалификационни форми, вътрешно - институционална  квалификация, участие в комисии в детската градина Работа по проекти. Участвам активно в организирането на социално- педагогически тренинги с родители, различни тържества и състезания. Познавам и прилагам стратегията на детската градина.

За мен учителството е ПРИЗВАНИЕ И МИСИЯ, а не професия. Вярвам, че на този свят няма случайни неща затова приемам, че в подходящия момент просто ми се случи да се върна при децата. Светът през детските очи е едно чисто, прекрасно място, изпълнено с игри, детски усмивки, детски смях, детски протегнати ръце. Цялата тази невинност може да спаси човечеството.