Зареждане

Надежда Ралчева

Надежда Ралчева
Главен учител
Група "Вълшебник"

Надежда Ралчева

Дата на раждане:14.10.1968г.
Трудов стаж:26 години
Образование:Висше,СУ“Св.Климент Охридски“
Професионална квалификация:Магистър,1–во ПКС

"Всяко дете е художник. Проблемът е как да останем художници след като пораснем..."
Пабло Пикасо

Учител това е призвание, мисия, отговорност за бъдещето. За мен професията учител е предизвикателство и удовлетвореност от възможността да се докосвам ежедневно до богатството и вълшебството на детския свят с цялата отговорност на професионалните си и личностни качества, и цялата си творческа енергия. Учителя може да бъде творец на хармония и доверие, дизайнер на детското шастие и успешност. Задължително условие - висок професионализъм, честност, искреност и доверие в очите на децата.

Публикации:

  • ПК "Гея - Либрис", 2003г., "Аз и времето" 1 - автор
  • ПК "Гея - Либрис", 2003г., "Аз и времето" 2 - автор
  • "Просвета - София" АД, 2003г., "Книга за учителя" за подготвителна група в детската градина и в училище. ОН - "Художествена информация и литература за деца" - автор
  • "Просвета - София" АД, 2003г., "Слънчева пътека" - христоматия по литература за подготвителна група в детската градина и в училище - рецензент
  • "Просвета - София" АД, 2003г., "Люлка от лъчи" книжка за подготвителна група в детската градина и в училище - автор
  • "Просвета - София" АД, 2003г., "Математици, умници" 1,2 и 3 - книжка за подготвителна група в детската градина и в училище - автор
  • Научнотеоретично и методическо списание "Педагогика", книжка 3, 2013г., "Аз-Буки" - национално издателство на образувание и наука - автор, "Ролята на декоративното рисуване за развитието на фината моторика у детето в периода от 5-7 годишна възраст"