Зареждане

Милена Джолова

Милена Джолова
Старши учител
Група "Делфинче"

Милена Джолова

Висше образование: СУ”Св. Климент Охридски”
специалност „Предучилищна педагогика”
степен „Бакалавър”
V  ПКС
IV ПКС

Придобити компетентности в различни външни квалификационни форми, вътрешно - институционална  квалификация, участие в комисии в детската градина. Проведени тренинги с родители и учители. Работа по проекти.

Публикации в:

  • Учебно помагало “Иновационни етнопедагогически практики” 2012г.- Сценарий за тържество във II група “Пролетни празници със “Смехорани”
  • Списание “Педагогика”, книжка 3, 2013г.-“Социално-личностната готовност на детето за реализация на новата социална роля-ученик”
  • Учебно помагало “Правото на детето на права” 2014г.- Ателиетата, като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие по Конвенцията на ООН за правата на детето. Ателие – автодидактични игри (6-7годишни деца) -тема: „Правото на детето на права“; подтема: „Имам право на информация!“

“Аз съм учител….
Аз съм много хора на много места….
Аз съм най-големият късметлия сред всички, които работят…
Аз имам минало, което е богато на спомени. Имам настояще, което е истинско предизвикателство, пълно с приключения, защото ми е позволено да прекарвам дните си с бъдещето.
Аз съм учител... и всеки ден благодаря за това.”