Зареждане

Мария Генова

Мария Генова
Старши учител
Група "Делфинче"

Мария Генова

Висше образование: СУ“Св. Климент Охридски“
Специалност „Предучилищна педагогика“
Степен „Магистър“
V ПКС

Планиране, организиране и провеждане на образователно възпитателен процес. Използване на интерактивни методи и иновации. Работа в екип за създаване на подходяща възпитателна среда. Работа с деца и родители.
Участие в подпомагане на новопостъпили учители. Разработване и реализиране на проекти. Умения за практическо и технологично управление и реализиция на образователен проект в рамките на групата или взаимодействие с колеги в други група.  
Участие в различни външни квалификационни форми и вътрешни институционални квалификации.
Участие в комисии в детската градина. Проведени тренинги с родители и учители.

„Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност“.

-Джоузеф Кембъл

„Изпълвай себе си със силите на фантазията, имай смелостта за истината. Изостряй чувството си за душевна отговорност“

-Рудолф Щайнер