Зареждане

Мариета Маринова

Мариета Маринова
Старши  учител
Група "Мечо Пух"

Мариета Маринова

Образование и квалификационна степен – Магистър
Специалност – Предучилищна и начална училищна педагогика
Образователна институция – ШУ „Епископ Константин Преславски“
Професионална квалификация – III ПКС
Образователна институция – СУ „Св. Климент Охридски“

Повишаването на квалификацията и усъвършенстване и обогатяване на компетентностите:

  • Външни квалификационни форми
  • Вътрешно-институционална квалификация
  • Участие в проекти
  • Участие в организирането и провеждането на концерти
  •  Провеждане на тренинги с родителите
  •  Разработване на мини-проекти

 «Да учиш и възпитаваш – това е изкуство на деликатното взаимодействие между малкия и големия»  Шалва Амонашвили

Всяко дете има своя неповторима индивидуалност - потребности, интереси, способности, възможности за изява. Затова в работата си насърчавам децата да проявяват по всевъзможни начини своите творчески способности, поощрявам най-силните страни и качества, за да развият оригинално мислене и изразяване.