Зареждане

Мадлена Тодорова

Мадлена Тодорова
Старши учител
Група "Мики Маус"

Мадлена Тодорова

Полувисше  Детски учител -  гр „Плевен”
Висше образование: СУ”Св. Климент Охридсски“
специалност „Предучилищна педагогика” степен „Магистър“
V  ПКС
IV ПКС

Придобити компетентности в различни външни квалификационни форми, вътрешно - институционална  квалификация, участие в комисии в детската градина. Проведени тренинги с родители и учители. Работа по проекти.

Публикации в:

  • Учебно помагало “Иновационни етнопедагогически практики” 2012г тема - „Цветница и Великден”
  • Списание “Педагогика”, книжка 3, 2013г.-“Социално-личностната готовност на детето за реализация на новата социална роля-ученик”
  • Учебно помагало “Правото на детето на права” 2014г.- Ателиетата, като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие по Конвенцията на ООН за правата на детето. Ателие – автодидактични игри (6-7годишни деца) -тема: „Правото на детето на права“; подтема: „Как да отгледаме зелени деца „
  • Азбуки Педагогика 2013г. „Как да отгледаме малък природолюбител”

ОБИЧАМ  ДЕЦАТА!
Обичам професията си! Никъде другаде не бих се чувствала пълноценна и необходима,
освен в детската градина.