Зареждане

Гергана Бамбалова

Гергана Бамбалова
Учител
Група "Мики Маус"

Гергана Бамбалова

Дата 2013г.-2015г.
Наименование на придобитата квалификация Магистър Специалност: Предучилищна педагогика
Име на образователната или обучаващата институция Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика
Дата 2000г. – 2004г.
Наименование на придобитата квалификация Бакалавър Специалност: География и Биология
Име на образователната или обучаващата институция Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет
Дата 1995г. – 2000г.
Наименование на придобитата квалификация Средно образование
Име на образователната или обучаващата институция ПМГ”Васил Левски”, гр.Смолян

 

Придобити компетентности в различни външни квалификационни форми, вътрешно - институционална  квалификация, участие в комисии в детската градина. Проведени тренинги с родители и учители. Работа по проекти.

Професионална квалификация –V  ПКС и IV ПКС

В съвременния свят на бурно технологично развитие учителят също трябва да учи непрекъснато, да допълва, а понякога и да променя своите подходи към децата. Защото именно те, децата са в центъра на образователния процес.

„Децата са като пеперудите. Понесени от вятъра – Едно лети повисоко, другопо - ниско, но го правят по най -добрия начин, който могат. Защо е необходимо да ги сравняваме едно с друго? Всяко едно е различно. Всяко едно е специално.“

Необходимо е индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори поощряват. Всички деца имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда.