Зареждане

Емилия Станоева

Емилия Станоева
Старши учител
Група "Малечко Палечко"

Емилия Станоева

 • Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“

специалност „Предучилищна педагогика”
степен „Бакалавър”

 • Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“

специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”
Магистърска програма „Иновации в предучилищното образование“
степен „Магистър”

 • V  ПКС – 2016г.
 • IV ПКС – 2017г.
 • III ПКС – 2018г.
 • II ПКС – 2020г.
 • I ПКС – В ПРОЦЕС НА ЗАЩИТА

Придобити компетентности в различни външни квалификационни форми, вътрешно - институционална  квалификация, участие в комисии в детската градина. Проведени тренинги и обучения с родители и учители.
Работа по проекти.

 • "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 • „Четирите годишни времена за здравето на нашите деца“

Публикации в:

 • Учебно помагало “Иновационни етнопедагогически практики” 2012г.
 • Учебно помагало “Правото на детето на права” 2014г.- Ателиетата, като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие по Конвенцията на ООН за правата на детето.

Стремейки се да науча тайната на детската душа, на педагогическото майсторство и на науката Педагогика, аз виждам във всяко дете своя голям учител и възпитател.“
Шалва Амунашвили