Зареждане

Десислава Тодорова

Десислава Тодорова
Старши учител
Група "Калинка-Малинка"

Десислава Тодорова

01.09.1999г. - 06.07.2005г.
Висше образование: Русенски  университет „Ангел Кънчев“- гр. Русе
Специалност: „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Степен „Бакалавър“
08.10.2017г.-Придобила V Професионалнакласификационна степен
12.11.2018г.-Придобила  IV Професионалнакласификационна степен
От 18.11.2008г. работя като учител  в ОДЗ 7 “ Детелина “ гр. София

Придобити компетентности в различни външни класификационни форми ,вътрешно-институциална класификация,участие  комисии в детската градина .Проведени тренинги с родители.Работа по проекти.

“От таланта на учителя, от богатството на неговата личност, от неговата ерудиция и духовно богатство зависи изграждането на детето.”