Зареждане

Екип

Гинка Златанова
Гинка Златанова
Директор
Надка Пачеджиева
Надка Пачеджиева
Зам. директор учебна дейност
Ксения Семизорова
Ксения Семизорова
Логопед
Соня Благова
Соня Благова
Учител по физическа култура
Лидия Стефанова
Лидия Стефанова
Старши учител - музика
Цанка Кожухарова
Цанка Кожухарова
Старша сестра
Надежда Ралчева
Надежда Ралчева
Главен учител Група "Вълшебник"
Полина Петрова
Полина Петрова
Учител Група "Вълшебник"
Весела Августова
Весела Августова
Помощник възпитател Група "Вълшебник"
Йоана Йолова
Йоана Йолова
Учител Група "Калинка-Малинка"