Зареждане

Екип

ДГ № 7 „Детелина“ функционира с 14 групи- 1 яслена и 13 градински.

Педагогически персонал:

 • Директор
 • Психолог
 • Логопед
 • Зам.-директор
 • 26 Учители
 • Учител по физическа култура
 • Учител по музика

Непедагогически персонал:

 • 17 помощник-възпитатели
 • ЗАС
 • Счетоводител
 • Технически секретар
 • Главен готвач
 • 4 работници в кухня
 • 2 общи работници

ДГ № 7 “Детелина” разполага с медицински персонал,  състоящ се от 8 медицински сестри.

Гинка Златанова
Гинка Златанова
ВрИД Директор
Надка Пачеджиева
Надка Пачеджиева
Зам. директор учебна дейност
Ксения Семизорова
Ксения Семизорова
Логопед
Соня Благова
Соня Благова
Учител по физическа култура
Лидия Стефанова
Лидия Стефанова
Старши учител - музика
Цанка Кожухарова
Цанка Кожухарова
Старша сестра
Надежда Ралчева
Надежда Ралчева
Главен учител Група "Вълшебник"
Полина Петрова
Полина Петрова
Учител Група "Вълшебник"
Весела Августова
Весела Августова
Помощник възпитател Група "Вълшебник"
Йоана Йолова
Йоана Йолова
Учител Група "Калинка-Малинка"
Десислава Тодорова
Десислава Тодорова
Старши учител Група "Калинка-Малинка"
Таня Стоилова
Таня Стоилова
Помощник възпитател Група "Калинка-Малинка"
Илиана Янкова
Илиана Янкова
Учител Група "Пипилота"
Мариана Иванова
Мариана Иванова
Старши учител Група "Пипилота"
Ирена Ангелова
Ирена Ангелова
Помощник възпитател Група "Пипилота"
Галинка Тонева
Галинка Тонева
Старши учител Група "Конче-Вихрогонче"
Янита Стойчева
Янита Стойчева
Старши учител Група "Конче-Вихрогонче"
Иванка Василева
Иванка Василева
Помощник възпитател Група "Конче-Вихрогонче"
Мадлена Тодорова
Мадлена Тодорова
Старши учител Група "Мики Маус"
Гергана Бамбалова
Гергана Бамбалова
Учител Група "Мики Маус"
Мая Крумова
Мая Крумова
Помощник възпитател Група "Мики Маус"
Милена Джолова
Милена Джолова
Старши учител Група "Делфинче"
Мария Генова
Мария Генова
Старши учител Група "Делфинче"
Стефка Стефанова
Стефка Стефанова
Помощник възпитател Група "Делфинче"
Петя Илиева
Петя Илиева
Учител Група "Дъга"
Симона Терзиева
Симона Терзиева
Учител Група "Дъга"
Светла Велкова
Светла Велкова
Помощник възпитател Група "Дъга"
Мариета Маринова
Мариета Маринова
Старши  учител Група "Мечо Пух"
Мая Топалова
Мая Топалова
Старши учител Група "Мечо Пух"
Веселина Иванова
Веселина Иванова
Помощник възпитател Група "Мечо Пух"
Емилия Станоева
Емилия Станоева
Старши учител Група "Малечко Палечко"
Павлина Стоенчева
Павлина Стоенчева
Учител Група "Малечко Палечко"
Татяна Господинова
Татяна Господинова
Помощник възпитател Група "Малечко Палечко"
Десислава Аугстен
Десислава Аугстен
Старши учител Група "Пчеличка"
Вяра Манджукова
Вяра Манджукова
Учител Група "Пчеличка"
Стефка Волева
Стефка Волева
Помощник възпитател Група "Пчеличка"
Зоя Димитрова
Зоя Димитрова
Учител Група "Лъвчета"
Кремена Гойкова
Кремена Гойкова
Учител Група "Лъвчета"
Силвия Иванова
Силвия Иванова
Помощник възпитател Група "Лъвчета"
Галя Янкова
Галя Янкова
Учител Група "Буратино"
Красимира
Красимира
Мед. сестра Група "Буратино"
Ани Игусти
Ани Игусти
Мед. сестра
Анелия Нончева
Анелия Нончева
Мед. сестра Група "Бонбони"
Красимира Младенова
Красимира Младенова
Мед. сестра Група "Бонбони"
Седефка Рупколска
Седефка Рупколска
Помощник възпитател Група "Бонбони"
Снежанка Николова
Снежанка Николова
Старши учител Група "Слънце"
Диляна Драганова
Диляна Драганова
Психолог
Наталия Тодорова
Наталия Тодорова
Мед. сестра
Лидия Борисова
Лидия Борисова
Мед. сестра
Стефан Крумов
Стефан Крумов
Общ работник