Зареждане

Мисия и визия

СТРАТЕГИЯ НА ЕКИПА

Поощряваме детето да взима самостоятелни решения, провокираме креативността и оригиналността му в отношението към заобикалящата го действителност.
Прилагаме в образователния процес съвременни, иновативни  и интерактивни технологии на педагогическо взаимодействие- компютърни игри и упражнения, забавни интерактивни играчки, интерактивна дъска.
Изграждаме гъвкави социални модели на поведение у детето чрез стимулиране на неговата социална интелигентност.
Вярваме във вътрешния потенциал на всяко дете и подпомагаме мотивацията му за постижение.
Използваме ефективни стратегии и форми за педагогическо образование на родителите- родителски срещи, информационни табла, обмен на идеи и практически опит, участие в ателиета, изложби и базари , открити моменти, тържества, доброволно участие в дейности за подобряване на материалната база, благотворителни инициативи, лагери и екскурзии, консултации и обучение онлайн и в реално време, тренинги и др.
Провокираме интерес у родителите към проблемите на децата и детската градина.

 

Да бъдеш детски учител е мисия!

„Когато си учител, всеки ден се налага да бъдеш приятел актьор, лекар, търсач на изгубени вещи, психолог, заместник родител и защитник...

Да водиш битки срещу насилието, страха, предразсъдъците, невежеството и апатията. Но във всичко това имаш най-великите съюзници: Интелигентността, Любопитството, Родителската подкрепа, Индивидуалността, Творчеството, Вярата, Любовта и Смехът...

Материалното богатство не е наша цел-ние сме търсачи на съкровища на пълен работен ден, които откриват нови възможности, за да могат децата да използват своите таланти...

На учителя е позволено да се погрижи животът да се ражда отново и отново всеки ден - с нови въпроси, идеи и приятелства...

Учителят знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно..."