Зареждане

Ръководство

ВрИД директор Гинка Златанова

"Професията ни е мисия, изискваща професионализъм и много любов!"

 

 • 1991г. СУ „Св. Климент Охридски”, ПУП, магистър
 • 2012 г. СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, специалност „Историко-етнически модели на националната сигурност” магистър.
 • 2008 г. СДК „Организация и управление на учебно заведение”
 • 2008 г. ПК „Психолого - педагогическо пространство на развитие на детето и подготовката му за училище“
 • 2015 г. І ПКС – СУ “Св. Кл. Охридски” - ДИУУ;
 • 2001 г. Треньор по „Правата на детето”
 • 2010 г. „Ефективно управление на конфликти “ дистанционно обучение към Universitaria de Cantoblanco,28049 Madrit

Участие в национални и международни проекти:

Авторска дейност:

 • Издателство „ГЕА ЛИБРИС“, “Аз и времето„ 1част;
 • Издателство „ГЕА ЛИБРИС“, “Аз и времето„ 2част;
 • „Просвета – София“ АД, 2003 г., „Книга за учителя„ за подготвителна група в детската градина;
 • „Просвета – София“ АД, 2003 г., “Люлка от лъчи“ учебно помагало по ОН “Художествена информация и литература за деца“;
 • „Просвета – София“ АД, 2003 г., Христоматия „Слънчева пътека“, рецензент
 • „Просвета – София“ АД, 2003 г. “Математици умници“ 1, 2, 3 - учебни помагала по математика за подготвителна група в детската градина и в училище;
 • Учебно помагало „Иновационни етнопедагогически практики“, „Етнокултурна образователна практика за взаимодействие с родителя в мултиетническа среда“;
 • Учебно помагало „Иновационни етнопедагогически практики“, „Правото на детето на права“;

Публикации в:

 • Списание „Педагогика”, Наръчник на  Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка„ - гр. Ловеч.,в.“Учителско дело, Списание“Предучилищно възпитание“.

Споделяне на практически опит:

 • Провеждане на открити практики на национално ниво в прилагането на Програмна система „Ръка за ръка“системата, „Просвета – София“ АД;
 • Лектор в обучение на помощник-възпитатели,  финансирано от Столична община  през 2008-2009 г., 2019-2020 г.;
 • Участия в национални и международни проекти;
 • 2009 г. Участие в международна конференция в гр. Бурса, Турция, „Мултикултурен диалог“.
 • 2010 г.  Участие в проект за интеркултурен диалог между  район „Триадица“ -София и община Нулюфер - Турция

Награди:

 • 2009   г. Грамота от СБУ „Учител на годината“
 • 2009 г. Почетно отличие „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета;
 • 2009 г. Удостоверение от Столична Община  за принос в развитието на предучилищното образование, доказан професионализъм и творчески подход в работата с деца.
 • 2012 г. Първа награда в Национален конкурс за добри педагогически практики на учители в системата на ПУВ -МОН. 1.

 

Email: zlatanova.g@abv.bg