Зареждане

Спечелен проект " Музикални емоции"

Спечелен проект " Музикални емоции"Спечелен проект " Музикални емоции"Спечелен проект " Музикални емоции"Спечелен проект " Музикални емоции"

Спечелен проект " Музикални емоции"

Детската градина може да се похвали с поредният спечелен проект " Музикални емоции: Играй, изразявай се, споделяй", към Национална програма на МОН „Хубаво е в детската градина“. В тази връзка беше проведено Музикално-сценично представяне във всяка група. В седмицата 23-27.10.2023г.,театралните постановки изнесоха учителите по музика, физическо възпитание и учителите по групи, с активното участие на децата.