Зареждане

На вниманието на родителите!

На вниманието на родителите!

На вниманието на родителите!

Уважаеми родители,

Поради строително-ремонтни дейности детската градина няма да работи през месец Юли. Децата, чиито родители предварително са подали заявления до Директора на ДГ №7, ще бъдат приети през този период в ДГ №43 „Талант“.

Необходимите документи ще бъдат придвижени служебно!

От Ръководството