Зареждане

На вниманието на родителите на новоприетите деца!

На вниманието на родителите на новоприетите деца!

На вниманието на родителите на новоприетите деца!

На вниманието на родителите на новоприетите деца!

Уважаеми родители,

На 27.06.2024г. от 16.30 часа в Музикалният салон на ДГ №7 "Детелина" ще се проведе родителска среща.

Присъствието Ви е желателно!

От Ръководството