Зареждане

График на дейностите за 2024 г.

График на дейностите за 2024 г.

График на дейностите за 2024 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящи класирания и записване на деца в общинските самостоятелни детски ясли /СДЯ/, детски градини /ДГ/ и в подготвителните групи /ПГ/ в общинските училища на територията на Столична община за 2024 г., Ви предоставяме График на дейностите за 2024 г.

График на дейностите пo кандидатстване, класиране и записване в общинските самостоятелни детски ясли /СДЯ/, детски градини /ДГ/ и в подготвителните групи /ПГ/ в общинските училища на територията на Столична община за 2024 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2024 г.

КЛАСИРАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
ДЕЙНОСТ ПЕРИОД
м. Май 2024 г.
Заключване на системата в 12:00 часа и подготовка за първо класиране на учебната 2024/2025 година. 09 май 2024 г.
 
Първо класиране за учебната 2024/2025 година. 10 май 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ. 13.05.2024 г. - 23.05.2024 г.
 
Второ класиране за учебната 2024/2025 година. 23 май 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ. 27.05.2024 г. - 07.06.2024 г.
 
м. Юни 2024 г.
Трето класиране за учебната 2024/2025 година. 07 юни 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ. 10.06.2024 г. - 21.06.2024 г.
 
м. Юли 2024 г. - период без класирания
м. Август 2024 г.
Текущо класиране за СДЯ, ДГ и ПГУ 30 август 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ 02.09.2024 г. - 05.09.2024 г.
 
м. Септември 2024 г.
Текущо класиране за СДЯ, ДГ и ПГУ 05 септември 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ 09.09.2024 г. - 29.09.2024 г.
 
Текущо класиране за СДЯ, ДГ и ПГУ 20 септември 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ 24.09.2024 г. - 04.10.2024 г.
м. Октомври 2024 г.
Текущо класиране за СДЯ, ДГ и ПГУ 04 октомври 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ 07.10.2024 г. - 18.10.2024 г.
Текущо класиране за СДЯ, ДГ и ПГУ 18 октомври 2024 г.
Записване на класираните деца в СДЯ, ДГ и ПГУ 21.10.2024 г. - 01.11.2024 г.