Зареждане

Полезни съвети

Кога детето трябва да ходи на логопед

Видове дислалии:

СИГМАТИЗЪМ  - неправилно се произнасят или липсват съскавите съгласни звукове С, З, Ц и шушкавите съгласни звукове Ш, Ж, Ч.

Форми на сигматизъм:

а) При африкатявната съгласна Ц се чува мек фъфлещ шум;
б) Призъбен сигматизъм;
в) Страничен сигматизъм;
г) Шипящ/небен/сигматизъм- подобен на Ш при произнасяне на С и Ц и на Ж при произнасяне на З;
д) Носов сигматизъм.

ЛАМБДАЦИЗЪМ – неправилно се произнася или липсва сонорен звук Л.

Форми на ламбдацизъм:

  1. Произнасяне на звук Л;
  2. Меко произнасяне на звук Л;
  3. Междузъбно Л;
  4. Лабиално Л.

РОТАЦИЗЪМ неправилно се произнася или липсва съгласен звук Р

Форми на ротацизъм:

  1. Пропускане на звук Р;
  2. Гърлено Р;
  3. Устнено Р;
  4. Междузъбно Р.

КАПАЦИЗЪМ И ГАМАЦИЗЪМ – неправилно се произнасят съгласните звукове К и Г.

При този вид дислалия звуковете К и Г най – често се пропускат или заменят – К с Т и Г с Д.