Зареждане

Допълнителни дейности

Допълнителни образователни  дейности

Според Закона за предучилищно и училищно образование в детската градина се предлагат допълнителни образователни дейности.

Футбол
Художествена гимнастика
Английски език
Визуални изкуства и арт терапия
Тенис на корт
Модерни и народни танци
Йога
Ски обучение през зимата

В ДГ № 7 “Детелина” е организирано училище за родители и се провеждат обучителни тренинги.
Възпитава се екологосъобразно поведение у детето чрез организиране на еко-лагери през различните сезони.