снимка

Материална база

>> Градината разполага с:

» Охрана

» Видео наблюдение

» Индивидуални занимални на всяка група

» Индивидуални спални помещения със самостоятелни легла за следобеден сън на всяко дете

» Индивидуални офиси за помощник-възпитателя с миялни машини и съответно оборудване

» Просторен двор (14 дек.) с оформен екологичен кът за отдих, игри и обучение, игрални площадки за всяка група

» Музикален салон

» Здравен кабинет

» Кабинет за консултации с психолог

» Физкултурен салон със стена за скално катерене, оборудван по европейски стандарти

» Интерактивна площадка по безопасно движение и приложно колоездене

» Собствена кухня, осигуряваща здравословно хранене

» Пералня