Зареждане

Проекти

Спечелени и реализирани проекти:

 • Четири проекта към Столична община;
 • Два проекта към ЦОИДУЕМ-МОН;
 • Един проект съвместно с фондация “Заедно” и “Америка за България”; Четири проекта към СРЗИ.
 • „Най-икономичен проект за почистване, озеленяване на замърсени с отпадъци площи и изграждане на чешма“ – 2004 г. МОСВ
 • „Обичам природата и аз участвам в нея“ - 2011 г. – МОПСВ – ПУДООС
 • Участие в проект „Интеркултурен диалог и образование Турция-България“ – 2009 г.
 • Участие в проект за интеркултурен диалог между  район „Триадица“ София и община Нулюфер -  Турция – 2010г
 • „Безопасно улично движение“ – 2011 г. СО
 • „Чрез игри и празници да се опознаем“ – ЦОИДУЕМ - 2011 г.
 • „Вкусната градина“ – Фондация „ЗАЕДНО”– общуваме за подкрепа и развитие“ - 2012 г.
 • „Европейски практики в областта на спорта и  двигателното развитие при децата” по спортно педагогическа програма "Елемента"
 • ”Правото на детето на права“ - 2013/14 г. ЦОИДУЕМ
 • ”Приказният свят на природата“ - 2014/2015г. МОСВ
 • „Интеркултурна компетентност на учителя” - 2015/16 г. ЦОИДУЕМ
 • “Заедно можем повече” - 2019/20г. ЦОИДУЕМ

С проектната си дейност ДГ № 7 „Детелина“ развива своя иновационен капацитет и конкурентноспособност. Повишава се качеството на традиционния образователен процес чрез въвеждане на нови творчески начини за работа с деца и родители. Обогатява се материалната база на детската градина.

 • Оборудване на физкултурен салон
 • Еко-център
 • Интерактивен кабинет по БДП
 • Био-градинка
 • Интерактивна площадка по БДП
 • Библиотека на открито “В приказния свят на природата“
 • Изследователски център
 • Кабинет с интерактивна дъска
 • Футболни игрища