Зареждане

Материална база

ДГ № 7 "Детелина"  разполага с:

 • индивидуални занимални за всяка група, оборудвани с най-съвременни технологии
 • индивидуални спални помещения със самостоятелни легла за следобеден сън на всяко дете
 • индивидуални офиси за помощник-възпитателя с миялни машини и съответно оборудване
 • просторен двор (14 дек.) с оформен екологичен кът за отдих, игри и обучение, библиотека на открито, изследователски център, площадки за всяка група
 • музикален салон
 • физкултурен салон със стена за скално катерене, оборудван по Европейски стандарти
 • медицински кабинет
 • кабинети за консултации с психолог и логопед
 • 2 футболни игрища
 • интерактивна площадка по безопасно движение и приложно колоездене
 • интерактивен кабинет по БДП
 • кабинет с интерактивна дъска
 • собствена кухня, осигуряваща здравословно хранене
 • пералня

Сигурността на детската градина е осигурена чрез СОТ, пожароизвестяване и видеонаблюдение.