УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Поради ремонтни дейности детската градина ще работи през месеците юли и август със сборни групи. През м. Август ще се приемат само крайно нуждаещите се деца.

Срок за подаване на заявления: 25.05. до 11.06.2021 г.

Благодарим за разбирането!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПИСМО МОН

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

СЪОБЩЕНИЕ ТАКСИ